top of page

Avviżi Importanti

Halloween fix-Xelter fis-Siġġiewi

Filwaqt li din l-Attivita’ hija intiża għall-nies ta’ kull eta’, għandhom jiġu osservati is-segwenti regoli;

  • Tfal iżgħar minn tnax il-sena għandhom ikunu akkompanjati minn adult

  • L-organizzaturi għandhom il-jedd ukoll li ma jħallux tfal t’ etajiet ikbar jipparteċipaw f’ din l-attivita’ jekk ma jkunux akkumpanjati minn adult.

 

Ma jingħatawx refuzjonijiet ta’ ħlas f’ każ li tiddeċiedi li ma tkomplix tipparteċipa f’ din l-attivita’.

Persuni li ma josservawx dawn ir-regoli jew ma jimxux ma’ dawn l-istruzzjonijiet jistgħu jitkeċċew mill-organizzaturi u dan mingħajr l-ebda jedd għall xi rifużjoni tal-ħlas għall-entratura.

M’għandekx tieħu sehem f’ din l-attivita’ jekk inti tbagħti minn xi kundizzjoni bħall ma huma problemi bil-qalb, asthma, kundizzjonijiet respiratorji, eċċessjonijiet, jew kundizzjonijiet simili oħra. F’ din l-Attivta’ jistgħu jingħataw qtajja.

Matul din l-attivita’ ser ikun qiegħed jintuża strobe lighting, smoke machine, effetti fid-dlam, ħsejjes, għajjat u kostumi li jbeżżgħu.

Inti għandek issegwi l-istruzzjonijiet kollha mogħtija mill-persuni inkarigati u l-karattri li jkunu qegħdin jipparteċipaw matul l-attivita'. l-Adulti li jkunu qegħdin jakkumpanjaw it-tfal għandhom jassiguraw li t-tfal ma jidħlux fi kwalunkwe żona li speċifikament tkun indikata li fiha għandhom jidħlu biss adulti. 

Dħul fix-xelter at your own risk. 

 

Regoli u Avviżi oħra

Ma tistax tmiss il-Props, l-Atturi jew Parteċipanti oħra waqt l-attivita’ kollha.

Ma jistax isir tipjip, użu ta’ alkahol jew ligħters waqt din l-attivita;

Huwa rakomandat li l-parteċipanti jilbsu żarbun ta’ amla magħluqa waqt din l-attivita’

Kull parteċipant, la darba jibbukkja jew jixtri biljett għall din l-attivita’ ikun qiegħed jaċċetta u jifhem li jista’ jkun hemm effetti oħra li jistgħu jirriżultaw minn din l-attivita’ li ma humiex magħrufa (unanticipated inherent risks), u/jew perikoli oħra.

Kull parteċipant, jew il-kustodji tal-istess, qegħdin jaċċettaw u jassumu kwalunkwe riskju li jirriżulta f’ din l-attivita’ u jaqblu li huma ma humiex sejrin iżommu responsabbli lill-organizzaturi Każin Banda San Nikola jew il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi responsabbli għall-kwalunkwe danni, ikunu ta’ liema tip ikunu, kemm dawk diretti u kif ukoll dawk indiretti.

Bookings u/jew biljetti ma jistgħux jiġu rifużi.

 

L-Organizzaturi jżommu d-dritt, u fid-diskrezzjoni assoluta tagħhom jistgħu jiddeċiedu li jwaqqfu xi parteċipant milli jipparteċipa f’ din l-attivita’.

L-Organizzaturi jirriservaw id-dritt li jbiddlu kwalunkwe dettall minn din l-attivita (inkluż dawn il-kundizzjonijiet ) u jew li jvarjaw il-programm relattiv, li jbiddlu kwalunkwe offerta ta' prezzijiet, jew li jikkanċellaw l-istess attivita' fit-totalita' tagħa. F’ kaz ta’ kanċellazzjoni tal-attivita’ da parti tal-organizzaturi, il-bookings relattivi jiġu rifużi.

Halloween Pumpkin
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page